Członkostwo

Członkiem zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków może zostać obywatel RP lub krajów Unii  Europejskiej, który akceptuje postanowienia statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów organizacji oraz spełnia następujące kryteria:

 • posiada pełnię praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada udokumentowane wykształcenie z zakresu dietetyki i żywienia,
 • złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków zwyczajnych na mocy uchwały zarządu.

Studenci również mogą być przyjęci w poczet członków natomiast zobligowani są do corocznego potwierdzania kontynuacji studiów poprzez okazanie ważnej legitymacji studenckiej.

W celu zapisania się do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków należy:

 1. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie psdiet.org z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych pól, w szczególności adresu zamieszkania i danych kontaktowych. Warunkiem niezbędnym jest również przesłanie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie. (Na wydanie wstępnej decyzji o przyjęciu Zarząd Stowarzyszenia ma 14 dni od momentu przesłania przez kandydata wszystkich w/w informacji)
 2. Dokonać przelewem na wskazany rachunek bankowy opłaty członkowskiej za rok bieżący po wydanej przez Zarząd wstępnej decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych. Numer konta zostanie przekazany kandydatce lub kandydatowi drogą poczty elektronicznej.(Na wydanie decyzji ostatecznej Zarząd Stowarzyszenia ma 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty koncie PSD)

Opłata członkowska na rok 2022 wynosi 110,00 zł

Każdy nowoprzyjęty członek zwyczajny, niezależnie od nadanego statusu otrzyma:

 • Certyfikat wraz z odpisem potwierdzającym przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków;
 • Bezpłatny profil w wyszukiwarce dietetyków w serwisie psdiet.org przez cały okres przynależności do Stowarzyszenia;
 • Zniżki na szkolenia i konferencje organizowane przez PSD;
 • Pakiet materiałów dla dietetyka.

Na członku Stowarzyszenia ciążą również następujące obowiązki:

 • Przestrzeganie i realizacja zadań statutowych i regulaminów Stowarzyszenia;
 • Realizowanie programów i uchwał Stowarzyszenia;
 • Regularne opłacanie składek członkowskich;
 • Postępowanie nieuchybiające godności członka Stowarzyszenia, a w szczególności rezygnacja z uczestnictwa w przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami statutowymi;
 • Dbanie o dobre imię oraz mienię Stowarzyszenia.
Podziel się

Najnowsze aktualności

Rozszerzanie diety niemowląt – szkolenie on-line

Małgorzata Jackowska przygotowała na Warsztat Nauki nowe szkolenie. Tym razem na tapet poszedł temat rozszerzania diety niemowląt. Gosia porusza...

„Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”

Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu zaprasza na bezpłatną II Ogólnopolską Konferencję Prac Młodych Dietetyków i...